Overblijven

Op onze school is de mogelijkheid om tijdens de middagpauze van 12.00-13.00 uur over te blijven.
Dit overblijven wordt geregeld door vrijwilligers en kost €1,50 per keer of €15,00 voor een 10-rittenkaart.
Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen fruit en groenten aangeboden tijdens het overblijven.

Aan- en afmelden voor het overblijven uitsluitend via telefoonnummer 0621486802, graag de dag vooraf doorgeven.
De verantwoordelijkheid voor het aan- en afmelden voor het overblijven ligt bij de ouders zelf.

In schooljaar 2019-2020 is Arianne Custers de coördinator van het overblijven.
Met vragen over de overblijfregeling kunt u bij haar terecht: Arianne Custers tel.nr. 06-21486802; e-mailadres: arianne.custers@kpnmail.nl

De regeling die voor het overblijven geldt, kunt u teruglezen in het algemene gedeelte van de schoolgids.
Bent u zelf ook bereid uw steentje bij te dragen, schroom dan niet om contact op te nemen met Arianne Custers.