Sponsoring

De middelen die de school van de overheid ontvangt lijken niet altijd van die omvang te zijn, dat daarmee alle wensen van de school ingewilligd kunnen worden. Het is dan ook goed mogelijk dat de school op zoek gaat naar externe financiële of materiële steun. Dit is geoorloofd mits we als school blijven voldoen aan een aantal regels:

  • onze school bepaalt waar de financiële en/of materiële middelen voor worden gebruikt;
  • onze school bepaalt welke tegenprestatie zij daarvoor wil leveren;
  • de eigenheid van de school wordt door de sponsor niet aangetast;
  • onze school laat zich uitsluitend sponsoren door bedrijven en instellingen met een voor de doelgroep jeugd ideële doelstelling die past bij de uitgangspunten van onze school (biermerken; tabak e.d. zijn van sponsoring dus uitgesloten);
  • er moet altijd goedkeuring verkregen worden van de MR;
  • elk nieuw sponsorverzoek moet voorgelegd worden;
  • het zoeken naar externe sponsors moet met minimale inspanningen gepaard gaan.