Visie

Basisschool Sint Gertrudis: ‘Ik, jij, wij; samen bouwen wij aan de maatschappij!’

Op basisschool Sint Gertrudis voelt iedereen zich verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en is iedereen gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor is allereerst een basis van vertrouwen en veiligheid nodig. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in de ander. We zijn een kleine school, iedereen kent elkaar en spreekt elkaar aan wanneer nodig. We doen het samen, iedereen telt mee, we leren omgaan met verschillen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Er is veel aandacht voor groepsvorming, als ook voor het welbevinden van het individu. We vinden het belangrijk om voor elkaar klaar te staan. Op onze school leert jong en oud van en met elkaar. Wederzijds respect is de kernwaarde van onze school en daar zijn we trots op!

Op basisschool Sint Gertrudis staat de algehele ontwikkeling centraal. Wij bieden goed onderwijs. Onder goed onderwijs verstaan wij onderwijs waarbij zoveel mogelijk wordt gekeken naar de (onderwijs-)behoeften van álle kinderen. Het gaat om kinderen die zich volgens de leerlijnen ontwikkelen én om hen die extra begeleiding nodig hebben omdat ze zich anders, langzamer of sneller ontwikkelen dan gemiddeld. Er is aandacht voor meer- en hoogbegaafdheid en voor kinderen die behoefte hebben aan extra instructie of begeleiding. We proberen voor ieder kind haalbare, realistische doelen te stellen en doen er alles aan om onze leerlingen te helpen deze doelen te behalen. We creëren kansen en bieden aanbod waarbinnen elk kind zich ontwikkelt binnen de eigen mogelijkheden. Ons doel is dat ieder kind op onze school zich kan ontwikkelen tot een persoon die op zijn eigen niveau op een prettige manier kan functioneren in de maatschappij. (Ieders persoonlijkheid moet zich kunnen ontplooien. Iedereen is anders, dus iedereen heeft andere leerbehoeftes.)

Zorgdragen voor de leerbehoeftes van onze leerlingen doen we vanuit een proces waarin we verzamelde informatie over leerlingen analyseren, interpreteren, vervolgens tot handelen overgaan en nadien reflecteren.

Uitgangspunten van het geheel aan zorg op basisschool Sint Gertrudis is 5 x C = K

  • Constructief: We gaan uit van de sterke kanten van onze leerlingen en leerkrachten om samen te ‘bouwen’
  • Coöperatief: We werken samen met leerling, ouders en externen waar nodig
  • Compact: Kleine doelen maken grote stappen.
  • Concreet: We benoemen dat wat anders is dan alleen het basisaanbod.
  • Creatief: We denken buiten de lijnen voor oplossingen en kijken naar het geheel, met het doel voor ogen.
  • Kordaat: We handelen pro-actief en kijken naar wat de kinderen, de groep en de leerkracht(-en) nodig hebben in dialoog met ouders. We kijken vooruit en werken preventief en proberen op die manier te voorkomen dat leerlingen uitvallen.

We focussen niet alleen op de didactische ontwikkeling. We vinden juist de totale ontwikkeling belangrijk. Sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling spelen daarbij ook zeker een rol. Daarom staat thematisch werken ook volop in de steigers. Samenhang zien, kennis van de wereld opdoen en affiniteiten ontwikkelen op verschillende manieren. Zo benutten we ieders talenten optimaal. Alle medewerkers ontwikkelen zichzelf door middel van jaarlijkse cursussen en trainingen. Ook zijn er vakdocenten die dankzij hun kennis en kunde extra verdieping geven aan heel uiteenlopende vakgebieden.


Daarnaast is basisschool Sint Gertrudis een ‘Gezonde School’. Er is aandacht voor een gezonde leefstijl, bewegen en de natuur, ook wordt ruimte gemaakt voor voorlichting. Hoe kom je aan informatie, en wat doe je hier vervolgens mee?

Op basisschool Sint Gertrudis werken wij handelingsgericht. Zo stemmen we ons onderwijs af op de behoeften van leerlingen en groepen. Aan de hand van kind kenmerken, signalen, observaties en toetsen wordt gekeken wat een kind of een groep nodig heeft. Zo zijn jonge kinderen van nature nieuwsgierig en willen ze alles weten over de wereld om zich heen. Door middel van spel in een betekenisvolle omgeving leren de kinderen de wereld ontdekken, herkennen en begrijpen. Reflecterend en altijd in dialoog met ouders, betrokkenen (en kind waar dit kan) passen we ons aanbod aan waar nodig. Wij streven naar een open communicatie in de driehoek kind – school – thuis. Om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te volgen en te stimuleren is een goede communicatie met ouders /verzorgers namelijk van cruciaal belang. Er is sprake van wederzijds vertrouwen binnen én buiten onze school.

Het wederzijds vertrouwen is ook terug te zien in de samenwerking met onze omgeving. Om ons onderwijs te verrijken halen we graag professionals naar school. Wij zijn trots op ons mooie dorp Sint Geertruid, en ook op het prachtige landschap daaromheen. Er is in die omgeving aandacht voor gebruiken en tradities in samenwerking met het dorp. Kortom; de kinderen leren de wereld in het klein en in het groot te zien en er zelf over na te denken. Op deze manier verbinden wij jong en oud en investeren wij samen in onze toekomst!

Voor de leerlingen is dit kort samengevat in de bekende zinnen:

  • Ik heb vertrouwen in mezelf en in jou.
  • Ik denk mee en ik tel mee.
  • Ik kan leren en ik wil leren.
  • Ik ga en ik sta voor gezond.