Inspectie

De inspectie voor het Primair Onderwijs.

De inspectie voor het Primair Onderwijs is gehuisvest in Eindhoven. De inspectie heeft met name een controlerende taak naar het Primair Onder­wijs. De inspectie ziet erop toe, dat een school de wettelijke maatregelen toepast en dat de school werkt zoals bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs.

Adres- en contact-gegevens van de inspectie:

Hoofdkantoor: Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Het telefoonnummer is 088-669 60 60.