Schooltijden

Op onze school werken we met een continurooster.

Groep 1 tot en met 8:

Komen alle dagen van 8.30- 14.00 uur naar school

Start Schooldag
08.20 uur kinderen naar binnen
08.30 uur de lessen starten
10.15 uur kleine pauze, eten en buiten spelen
12.00 uur eetpauze
12.09 uur buiten spelen
12.30 uur start middaglessen
14.00 uur einde schooldag.

Wanneer een kind te laat wordt opgehaald, wacht het kind in school op degene die hem of haar komt ophalen. De leerkracht zoekt contact met ouders om ervoor te zorgen dat het kind z.s.m. wordt opgehaald.