Medezeggenschapsraad

Onze MR

Algemeen e-mailadres MR: mr.gertrudis@komleren.nl

Namens de leerkrachten:
Lisa Duijsens l.duijsens@komleren.nl (secretaris)
Veronique Geijselaers v.geijselaers@komleren.nl

Namens de ouders:
Paul Martinussen
Marcel Jacobs

Notulen van de MR vergaderingen zijn hieronder terug te vinden via de datum van de vergadering.
Zodra de notulen vastgesteld zijn, verandert de datum in een link naar de notulen.

11-10-2023

13-12-2023

07-02-2024