Ons onderwijs

De wet bepaalt niet alleen welke vakken in ieder geval op de basisschool aan de orde moeten komen, maar ook hoe dat moet gebeuren. Over de inhoud staat het volgende in de wet:

Het onderwijs omvat, waar mogelijk in samenhang:

  1. Zintuiglijke- en lichamelijke opvoeding
  2. Nederlandse taal
  3. Rekenen en wiskunde
  4. Engelse taal
  5. Wereldoriëntatie en Wetenschap & Techniek
  6. Expressie-activiteiten
  7. Bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer en actief burgerschap
  8. Bevordering van gezond gedrag