Vervanging

Vervanging bij afwezige leerkrachten

Stappenplan binnen stichting kom Leren omtrent vervanging van afwezige leerkrachten

Alle scholen die vallen onder de Stichting kom Leren volgen het volgende protocol bij het regelen van vervanging van afwezige leerkrachten.

Stap 1 Vervanging aanvragen/regelen uit de interne vervangerspool of eigen (parttime) groepsleerkrachten van de school of kom-Leren.

Stap 2 Mogelijkheden onderzoeken om vervanging binnen de eigen school te regelen door eigen personeel vrijgeroosterd van lesgevende taken. (Bijvoorbeeld de directeur of de interne begeleider)

Stap 3 Leerlingen verdelen over de groepen/groepen samenvoegen

Stap 4 Naar huis sturen van leerlingen

  • De directeur neemt de dag voordat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden contact op met het CvB met het verzoek in te stemmen met deze noodmaatregel.
  • Ouders worden schriftelijk geïnformeerd met argumentatie.
  • Voor ouders die niet in opvang kunnen voorzien wordt samen naar een passende oplossing gezocht.
  • De inspectie, de leerplichtambtenaar en de MR worden geïnformeerd.