Nieuwsberichten

Coronavirus – bijgewerkt op 21 februari 2022

 

Basisregels vanaf 18-02:

- vaak en goed handen wassen;
- hoesten en niezen in de elleboog;

- mondkapje dragen bij verplaatsing door school vanaf groep 5

- 1,5m afstand tot en tussen volwassenen
- geen handen schudden;
- zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
- met klachten testen;
- thuisblijven na een positieve test (vanaf 18 februari a.s. hoef je nog maar 5 dagen in
isolatie i.p.v. 7 dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt).

-  2 keer per week preventief zelftesten medewerkers en leerlingen vanaf groep 6. 

 

 

De volgende basisregels blijven na 25 februari a.s. gelden, ook in het primair onderwijs:
- vaak en goed handen wassen;
- hoesten en niezen in de elleboog;
- geen handen schudden;
- zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
- met klachten testen;
- thuisblijven na een positieve test (vanaf 18 februari a.s. hoef je nog maar 5 dagen in
isolatie i.p.v. 7 dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt).


Daarnaast blijft het dringende advies om 2x per week een zelftest te doen van kracht voor
medewerkers en leerlingen vanaf groep 6.


Aangezien met ingang van 25 februari a.s. de mondkapjesplicht grotendeels komt te vervallen
behoeven ook medewerkers geen mondkapjes meer te dragen en vervalt ook het advies
hieromtrent voor leerlingen vanaf groep 6.

 

Meer informatie kunt u vinden op:

·       De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

·       De website van de Rijksoverheid.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren