Notulen en schema MR-vergaderingen

Het schema en de notulen van de MR-vergaderingen zijn te lezen via SchouderCom- documenten. Daar staat een link naar de Notulen van de MR-vegraderingen. 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren